Les

Større kurs og arrangementer avlyses ut 2020

Større fysiske kurs og arrangementer i Parat-regi avlyses resten av 2020 som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset. 
Av Parat Publisert dato 19.08.2020 8:20 redigert 02.11.2020 15:16

Dagens situasjon med økende smitte flere steder skaper usikkerhet blant tillitsvalgte og medlemmer. Reisevirksomhet og større ansamlinger av mennesker skal begrenses. Parats kurs og konferanser planlegges lang tid i forveien, og medfører en stor del reisevirksomhet. 

Parat er opptatt av å skape trygghet og ta samfunnsansvar. Alle arrangementer i Parats regi skal derfor gjennomføres slik at de er godt innenfor nasjonale og regionale anbefalinger og regler knyttet til smittebegrensende tiltak. 

Konsekvenser og oppfølging
Alle fysiske kurs og konferanser er avlyst resten av 2020. Parat arbeider for at kurs og arrangementer som ikke kan gjennomføres fysisk, erstattes med ulike former for digitale aktiviteter, som for eksempel nettbaserte kurs, nettbaserte konferanser, samt nettforedrag og webinarer. 

Kurs og konferanser:

  • Grunnkurs 1 er oppdatert til en nettbasert utgave. Det er planlagt sju kurs utover høsten som gjennomføres ved hjelp av Zoom og Skype. 
  • Grunnkurs 2 og 3 vil vi omarbeide til nettbaserte utgaver så raskt vi klarer det i løpet av høsten.
  • Fordypningskurs vil i mange tilfeller bli tilbudt i en nettbasert utgave.
  • Konferanser: Vi ser på muligheten for å lage nettbaserte alternativer og lederkonferansen vil denne høsten bestå av en serie nettforedrag.

Webinarer og temaforelesninger:
Juridisk avdeling, forhandlingsavdelingen og regionavdelingen vil tilby en rekke kortere webinarer og nettforelesninger utover høsten. Disse annonseres i Parats kurskalender og i nyhetsbrev til tillitsvalgte.

Lokale ledd og tillitsvalgte som vurderer medlemsaktiviteter eller lokale rekrutteringstiltak skal rådføre seg med sitt regionkontor. Regionkontorene kan bistå i planlegging og gjennomføring av nettbaserte arrangementer. Kontakt ditt regionkontor her.

Underorganisasjoner, medlemsorganisasjoner og landsdekkende grupper bes om å innrette seg etter Parats beslutning i forhold til egne tiltak og arrangementer. 

Følg med på aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon. 

Se også myndighetenes regler for gjennomføring av arrangementer

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?