Les

Søknadsfrist 28/10: Utdanningstilbud til topptillitsvalgte

Med planlagt oppstart i januar 2021 satser de fire største forbundene i YS på et felles utdanningsprogram for topptillitsvalgte. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Kristiania og har plass til 20 deltakere, med henholdsvis fem fra hvert forbund. Søknadsfrist er 28. oktober. 
Av Parat Publisert dato 26.10.2020 12:45 redigert 02.11.2020 15:13

Programmets målgruppe er konserntillitsvalgte som primært utfører vervet sitt opp mot virksomhetens ledelse og styre. Det er også aktuelt for andre tillitsvalgte der vervet anses å være en omfattende oppgave. Typisk vil da være øverste tillitsvalgte der det er flere nivåer, og/eller tillitsvalgte som er helt eller delvis frikjøpt for å utføre vervet sitt. Det er plass til 20 deltakere til kurset, der 5 plasser er forbeholdt Parat tillitsvalgte.

Aktuelle kandidater:

  • Har gjennomgått grunnopplæring for tillitsvalgte i sin organisasjon
  • Bør ha deltatt på organisasjonens landsmøte eller tilvarende
  • Er villig til å delta i aktuelle fora eller prosjektgrupper mv. for å videreutvikle egen organisasjon
  • Forplikter seg til å formidle kunnskap og resultater fra programmet

Praktisk informasjon
Det legges opp til fysiske samlinger:

  • 18 .- 20. januar 2021 på Jevnaker
  • 8. april i Oslo
  • 31. august - 1. september på Jevnaker
  • 3. - 4. november på Jevnaker

Parat dekker reiseutgifter, pensumlitteratur og evt tapt arbeidsfortjeneste.

Søknadsfrist er 28. oktober 2020. 

Kandidatene bes sende inn:

  • En søknad på inntil to A4-sider, med begrunnelse for deltakelse
  • CV

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til kurs@parat.com

For mer informasjon, se her.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?