Les

Planlegger nye møteplasser

Parat har avlyst en rekke fysiske møter de siste ukene, og den ordinære kurs- og konferansevirksomheten er satt på vent. Digitale møteplasser er en god erstatning, og mange har stiftet bekjentskap med møteløsninger som Skype, Teams og Zoom.
Av Vetle Daler Publisert dato 08.05.2020 15:30 redigert 02.11.2020 15:38
Koronakrisen har ført til at mye er satt på vent – også Parats kurs- og konferansevirksomhet. Den tradisjonelle virksomheten vil trolig ikke være i fullt gjenge igjen før neste år. I mellomtiden gjennomføres og planlegges digitale løsninger som erstatter den vanlige driften.

Tove Løhne har det overordnede ansvaret for alle opplæringsaktiviteter i Parat. Hun sier at det nå planlegges for å erstatte planlagte fysiske møter.
– 
Alle fysiske kurs og konferanser ut september er avlyst. Men vi jobber med å gi et nettbasert tilbud på kurs og konferanser,.
Grunnkurs 1 har siden juni vært holdt i en nedkortet og nettbasert utgave. Både lederkonferansen og regionkonferansene i september vil bli tilbudt i en nettbasert utgave, sier Løhne.  

I august blir det bestemt om det blir kurs i fjerde kvartal.
– Vi håper at samfunnet åpner gradvis opp , og Parat har booket hotell for fysiske kurs våren 2021, forteller Løhne. Hun legger til det vil bli vurdert om noe av det som er avlyst vil kunne bli gjennomført hvis man ser en overraskende virus-bedring i ukene og månedene som kommer.

Parat har arrangert mange store og små nettmøter de siste ukene, både møter som har vært åpne for alle, og møter tilpasset ulike medlemsgrupper.

Trygve Bergsland er kommunikasjonssjef i Parat. Han er ansvarlig for gjennomføringen av Parats nettmøter, og sier denne måten å kommunisere på har fungert godt gjennom de siste ukenes krise.

Vi har arrangert nettmøter med over 500 deltakere, og nettmøter med bare noen få deltakere. Til tross for enkelte tekniske utfordringer i begynnelsen, har dette fungert svært bra. Dette viser at vi er godt rustet til å gjennomføre møter digitalt i Parat, og dette er noe vi trolig kommer til å gjøre mer av i tiden som kommer. Også etter at koronakrisen er over, sier Trygve Bergsland.
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?