Les

Nytt kurs: Psykologi i luften og på bakken

Parats nestleder, Anneli Nyberg, har vært pådriver for kurset. Nå håper hun at Parats medlemmer innen luftfart benytter seg av muligheten til å øke sin kompetanse Foto: Trygve Bergsland/Parat
De aller fleste som jobber i luftfartsbransjen vil en eller annen gang oppleve å møte passasjerer som oppfører seg ufint. Nå får de ansatte mulighet til å kurses for å løse opp i slike situasjoner.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 04.10.2022 11:35 redigert 25.10.2022 15:55

Kurset er tilgjengelig i Avinors læringsplattform, men har du ikke tilgang til denne kan en ta kurset likevel. Kurset er tilgjengelig her 

Parats nestleder Anneli Nyberg, som selv har mange års erfaring som kabinansatt, har vært en av pådriverne for å få i stand dette kurset.

Som YS’representant i en partsammensatt gruppe som skal bidra i arbeidet med kompetanseløft for luftfarten, har hun vært spesielt opptatt av å få til et tilbud om hvordan en skal behandle uregjerlige passasjerer.
Nyberg forteller at det har vært stor etterspørsel om kompetanseheving på dette feltet, ikke bare blant kabinansatte, men også fra andre som jobber på flyplassene.
– Alle som jobber i førstelinjen vil oppleve å møte vanskelige passasjerer. Da er det viktig å vite hvordan en skal håndtere situasjonen, sier Nyberg.

Dette burde vært arbeidsgivers ansvar
Parats nestleder mener denne opplæringen egentlig burde være arbeidsgivers ansvar, som ledd i arbeidet med et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.
–  Det er skjært ned til beinet, og arbeidsgiver gjør ikke mer enn de er pålagt å gjøre. Når jeg begynte å jobbe som kabinansatt hadde vi en hel dags kurs med politiet hvor vi blant annet lærte selvforsvar, sier Nyberg.
–  Nå er det egentlig staten som tar ansvar ved å bevilge midler slik at alle som jobber i bransjen får kompetanseheving, og bidrar til et tryggere arbeidsplass for de ansatte, sier Paras nestleder.

Blir publisert på Avinors læringsplattform
Marit Langtvet i TASK, som er en privat aktør som blant annet driver med utvikling av kurs, har vært prosjektleder for kurset, som har tittelen «Psykologi i lufta og på bakken». Midlene til å utvikle kurset har de fått etter søknad til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK dir. 
Målgruppen for kurset er de som jobber og de som ønsker å jobbe innen luftfarten.
– Kurset blir publisert på læringsplattformen til Avinor, og de som benytter seg av denne plattformen vil få tilsendt kursbevis – men kurset gir ikke studiepoeng. Det skal også være mulig å ta kurset utenfor Avinors plattform, sier Marit Langtvet. 

Lavterskeltilbud
I følge Langtveit skal kurset være tilgjengelig på mobil og PC, og ha korte moduler, som gjør at kurset kan tas mellom øktene på jobb for de det passer for. Omfanget av kurset er 15 skoletimer, fordelt på 15 moduler. Hver modul inneholder en e-læringsmodul, oppgaver, film og spørsmål, samt et refleksjonshefte.
– Kurset skal kunne kombineres med en heltidsstilling, sier Langtvet, som håper og tror på at mange gjennomfører kurset.

Marit Langtvet, TASK
Gjenkjennbare situasjoner
Kurset er laget i samarbeid med psykologer i Moment consulting, og tar opp situasjoner mange som jobber på bakken eller i luften i flybransjen kan kjenne seg igjen i.
– Vi har gjort det veldig gøy, og det er mye humor i filmene, forteller Marit Langtvet.

Marit Langtvet i TASK, har vært prosjektleder for kurset. Hun håper mange vil gjennomføre kurset, og øke sin kompetanse. Kurset "kommer på luften en av de neste dagene" Foto: privat

Nyberg: Økende problem
Særlig etter pandemien har det vært en økning i antallet hendelser med vanskelige passasjerer, og nå har det blitt grepet fatt i dette på europeisk nivå.
–  Der er satt i gang et partsamarbeid mellom EU-kommisjonen, EASA (European Union Aviation Safety Agency) og ETF. Siden vi ikke er medlem av EU, er vi med gjennom ETF (European Transport Workers’ Federation), sier Nyberg.

 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup