Les

Ny grunnopplæring for tillitsvalgte

I 2019 kommer en helt ny tillitsvalgtopplæring som skal gjøre Parat til en enda sterkere organisasjon.
Av Lise Harstad 12.12.2018 11:19
Parat har cirka 2.200 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Vi har satt i gang et stort arbeid med å utvikle en ny grunnopplæring for nye tillitsvalgte i forbundet. De første pilotene er allerede unnagjort og i løpet av 2019 skal ny opplæring for alle tariffområder være på plass.

I den nye grunnopplæringen legges det større vekt på handlingskompetanse og praktisk utøvelse av tillitsvalgtrollen enn tidligere. Det blir kurs med høyt aktivitetsnivå for deltakerne, mye rom for erfaringsdeling og diskusjoner og variert bruk av læremidler.
 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo