Les

Ny grunnopplæring for tillitsvalgte

I 2019 kommer en helt ny tillitsvalgtopplæring som skal gjøre Parat til en enda sterkere organisasjon.
Av Parat Publisert dato 05.12.2018 11:15 redigert 02.11.2020 15:50
Parat har cirka 2.200 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Vi har satt i gang et stort arbeid med å utvikle en ny grunnopplæring for nye tillitsvalgte i forbundet. De første pilotene er allerede unnagjort og i løpet av 2019 skal ny opplæring for alle tariffområder være på plass.

I den nye grunnopplæringen legges det større vekt på handlingskompetanse og praktisk utøvelse av tillitsvalgtrollen enn tidligere. Det blir kurs med høyt aktivitetsnivå for deltakerne, mye rom for erfaringsdeling og diskusjoner og variert bruk av læremidler.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?