Les

Ny grunnopplæring for tillitsvalgte

I 2019 kommer en helt ny tillitsvalgtopplæring som skal gjøre Parat til en enda sterkere organisasjon.
Av Parat Publisert dato 05.12.2018 11:15 redigert 16.03.2021 13:42
Parat har cirka 2.200 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Vi har satt i gang et stort arbeid med å utvikle en ny grunnopplæring for nye tillitsvalgte i forbundet. De første pilotene er allerede unnagjort og i løpet av 2019 skal ny opplæring for alle tariffområder være på plass.

I den nye grunnopplæringen legges det større vekt på handlingskompetanse og praktisk utøvelse av tillitsvalgtrollen enn tidligere. Det blir kurs med høyt aktivitetsnivå for deltakerne, mye rom for erfaringsdeling og diskusjoner og variert bruk av læremidler.
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?