Les

Kompetanseutvikling i industri- og byggnæringen

Innen 24. april kan utdanningstilbydere søke tilskuddd til kompetansehevende tiltak innen industri- og byggenæringen. Illutrasjonsfoto: Istock
Det er nå mulig å søke tilskudd til kompetanseutvikling i industri – og byggnæringen. Tilskuddet er en del av tilskuddet gjennom det treparts bransjeprogram, som Parat er en del av.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 07.03.2023 11:50 redigert 07.03.2023 14:58

Søknadsfristen er 24. april.

Det er utdanningsleverandører som søker om midler – etter ønsker fra bransjen.

Ny teknologi og digitalisering er blant driverne for et grønt skifte, men også for å opprettholde konkurransekraft og høy produktivitet i industri- og byggenæringaen Årets utlysing har derfor fokus på bærekraftige kompetanseutviklingstilbud. Bransjeprogrammet skal ha som mål å utvikle og tilby korte utdanningsmoduler som øker produktiviteten og omstillingsevnen for bedriften og den enkelte.
Målgruppen for kompetansetiltakene er fagarbeidere, ufaglærte og universitets- og høyskoleutdannede som jobber i bransjen

Tilbydere av opplæring blir oppfordret til å organisere opplæringen slik at den i størst mulig grad treffer deltakerne og senker terskelen for å ta videreutdanning.

Industri- og byggenæringen er representert ved Norsk Industri, Industri Energi, Parat, Fellesforbundet, Nito, LO, Tekna, Byggenæringens Landsforening og Forbundet for Ledelse og Teknikk. Partene samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å utvikle korte og relevante opplæringstilbud.

Inntil 15 millioner kroner
I denne omgangen blir det lyst ut tilskudd på inntil 15 millioner. Det kan søkes om midler til videreutvikling av nye tilbud eler videreutvikling av et eksisterende tilbud.

Tilbudene skal være innenfor ett eller flere av områdene:
Hydrogen, havvind og grønn ammoniakk
Kompetanse for påbyggerbransjen
Bærekraft i byggenæringen
Yrkesnorsk for byggebransjen

Mer informasjon på nettisdene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup