Les

Digital lederkonferanse: Ledelse på norsk

I september gjennomfører Parat en rekke nettbaserte møter og foredrag som belyser ulike sider ved ledelse på norsk.
Av Parat Publisert dato 26.08.2020 13:15 redigert 02.11.2020 15:14

Hva skaper god ledelse? Hvordan kan man som leder bidra til samarbeid, involvering og dialog på arbeidsplassen? Hvordan legge til rette for en tillitsbasert arbeidshverdag som støtter opp under innovasjon og utvikling? Og på hvilken måte kan god ledelse best bidra til å fremme de mål som er satt for virksomheten?

Parats digitale lederkonferanse 2020 sendes på nett hver fredag i september både på parat24.com og på Parats Facebook-side.

Fredag 4. september 2020 kl. 14:00
Arrangør: Norges politilederlag i Parat (NPL) og Parat politiet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kommenterer stortingsmelding 29 (2019-2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden.

Politidirektør Benedicte Bjørnland og statssekretær Thor Kleppen Sættem samtaler om Politimeldingen og om ledelse på norsk sammen med forbundsleder i NPL Marit Ellingsen, og leder av Parat politiet Einar Follesøy Kaldhol.

Samtalen ledes av generalsekretær i Parat Trond R. Hole.

Se streamingen på Facebook-arrangementet.

Fredag 11. september 2020 kl 14:00
Arrangør: Parat NAV

Ny NAV-direktør Hans Kristian Holte og HR-direktør Gunnhild Løkkevold i samtale med Parats hovedtillitsvalgte Agathe Osland Hellesen.

Samtalen ledes av generalsekretær i Parat Trond R. Hole.

Se streamingen på Facebook-arrangementet.

Fredag 18. september 2020 kl 14:00
Arrangør: Parat

John G. Bernander om sine erfaringer som leder og om å samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner.

Se streamingen på Facebook-arrangementet.

Fredag 25. september kl 14:00
Arrangør: Parat

GDPR for ledere. Hva er leders oppgave?
Med Parat-advokatene Lene Liknes Hansen og Sigurd Øyvind Kambestad

Se streamingen på Facebook-arrangementet.

Påmelding til nettmøter er ikke nødvendig.

Ledelse på norsk er Parats flaggsak for 2020
Parat ønsker å øke kunnskapen om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. Derfor er Parats flaggsak i 2020  «Ledelse på norsk».

Hva kjennetegner norsk ledelse?
Sammen med Berit Sund fra KPMG, Berit Sund har Parat utgitt dette heftet, som gir kunnskap om og forståelse for den norske ledelsesmodellen.

Les nyhetssaker fra Parat24 om temaet:
Paratkonferansen 2020: Ledelse på norsk
Jo mer tillit, jo bedre prestasjoner
Kommentar: Alle har en sjef
Ja, vi elsker vår egen lederstil
Ledere må tåle å bli upopulære

Årets Paratkonferanse var viet temaet "Ledelse på norsk". Se presentasjonene fra konferansen her:
Ledelse på norsk, Professor ved Handelshøyskolen Bl, Institutt for ledelse og organisasjon, Linda Lai
Arbeidets krav til ledelse, eller ledelsens krav til arbeidet, Seniorforsker ved AFI – OsloMet, Eivind Falkum
Tillitsbasert ledelse, Professor ved Handelshøyskolen Bl, Institutt for ledelse og organisasjon, Bård Kuvaas
Typisk norsk å være (selv) god, Senior manager, KPMG, Berit Sund

Les mer om Parats flaggsak her

 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?