Les

Flaggsak 2019 vies kompetanse

Hvert år vier Parat ekstra oppmerksomhet til et tema som anses som ekstra viktig. I 2018 var temaet vært "Arbeidstid", i 2019 er det altså læring og utvikling som står i fokus.
Av Lise Harstad 12.09.2019 11:57
– Arbeidsplassen er kanskje den viktigste læringsarenaen. Parat vil gjennom flaggsaken bidra til å tilrettelegge for enda bedre læring for våre medlemmer, sier Parat-leder Vegard Einan.

Dette er hovedmålene for årets flaggsak:
• Sette fokus på kompetanseutviklingen som finner sted i arbeidslivet 
• Sette søkelyset på kompetanseutviklingen i samfunnet  

Med stadig endrede krav til kompetanse i arbeidslivet er årets flaggsak meget relevant for Parats medlemmer.

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.

Gjennom arbeidet med flaggsaken i 2019 skal Parat:

• Sette fokus på kompetanseutviklingen som finner sted i arbeidslivet

• Sette søkelyset på kompetanseutviklingen i samfunnet 

• Jobbe for å påvirke beslutningstakere og arbeidsgivere for å få gjennomslag for Parats politikk på området

Se vedlagt PowerPoint-presentasjoner (fem stykker) for flaggsaken 2019. 
Disse er tilpasset de ulike tariffområdene, i tillegg til en generell presentasjon.

Parats flaggsak 2019 - Grunnlagspresentasjon
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + staten 
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + NHO og Virke
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + KS
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + Spekter

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo