Les

Stipend - Grossistfondet YS

Kompetansemidler for ansatte i grossistbransjen 

I tariffoppgjørene med Virke i 2020 og 2021 så ble det avtalt å opprette et nytt kompetansefond for Parat (og YTF og Fellesforbundet) sine medlemmer som er omfattet av Grossistoverenskomsten.
Av Parat Publisert dato 30.08.2022 12:50 redigert 22.03.2023 16:18
I mai 2022 kom styre, vedtekter og søknadsportal på plass. Det er derved nå mulig å ta i bruk ordningen og søke om stipend. 

Hvordan søke om støtte 
Søk om støtte fra Grossistfondet gjøres ved å logge seg inn på den vedlagte linken, fyll inn skjema og send inn søknad. Søknad kan sendes inn gjennom hele året og de vil bli behandlet fortløpende. 

Søknad om midler - Grossistfondet - Virke

Tilbud for de som ønsker kompetansepåfyll 
Kompetansefondets formål er å sikre kompetanseutviklingen gjennom ulike kompetansetiltak for både den enkelte arbeidstaker og for virksomhetene. Alle som er omfattet av tariffavtalen kan søke om støtte til både felles opplæringstiltak og individuelle opplæringstiltak.  

Det kan maksimalt søkes om kr 40.000 i støtte. Vi anbefaler å være så konkret som mulig med hva det søkes støtte til og fyll inn alle delene av søknadsskjemaet. 

Oppfordrer alle til å benytte seg av ordningen
Kompetansefondet er et tilbud som gjelder for medlemmer av Parat som er omfattet av Grossistoverenskomsten med Virke. Gjennom støtte fra fondet får du som arbeidstaker muligheten til å utvikle deg, styrke egen kompetanse og få faglig påfyll som gjør deg bedre rustet for det fremtidige arbeidslivet. Denne muligheten anbefaler Parat at alle søknadsberettigede medlemmer benytter seg av. Denne muligheten kommer i tillegg til muligheten for å søke om stipend fra Parat.

Følgende kompetansehevende tiltak kan utløse støtte

Etter- og videreutdanning
Fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole
Utdanning med sikte på studiekompetanse
Grunnskolefag (lese- og skriveopplæring)
Digitalisering og bruk av teknologi
Andre kompetanseløp som styrker fremtidige muligheter i arbeidslivet
 
Protokoll for opprettelse av Kompetansefondet
Retningslinjer for tildeling
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup