2019 var året da kompetanse i arbeidslivet virkelig ble satt på dagsorden, etter at regjeringen høsten 2018 lanserte sin kompetanseturne under mottoet «Lære hele livet».

– Kompetanse, eller læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidspassene, er flaggsaken vår i 2019. Også hovedorganisasjonen YS vår har kompetanse som et av de viktigste saksfeltene det skal jobbes med i perioden, sier leder i Parat, Unn-Kristin Olsen

Les mer: Parat kompetanse

Olsen sier at Parat vil bidra til at medlemmene får riktig påfyll av kompetanse.
– Skal vi lykkes må vi alle ta et felles ansvar, både myndigheter, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Dette har vi gode erfaringer med gjennom trepartssamarbeidet, samtidig som også hver enkelt arbeidstaker må ta sin del av ansvaret, sier hun.

Se også: Regionkonferanse Region Nord
Se også:
Regionkonferanse Region Midt
Se også:
Regionkonferanse Region Vest
Se også:
Regionkonferanse Region Øst