Fristen var opprinnelig torsdag, men partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor, ifølge en felles pressemelding fra arbeidstakerorganisasjonene.

– Vi vil arbeide fram en god langsiktig løsning. Til det ser det ut til at vi trenger mer tid. Derfor velger vi å fortsette forhandlingene, sier YS-leder Erik Kollerud.

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier det har vært krevende forhandlinger.
– Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenlignet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar, sier hun.

100.000 medlemmer
Partene i offentlig sektor hadde altså opprinnelig frist til 31. oktober til å komme til enighet.

Forhandlingene gjelder grupper som politifolk, sykepleiere, renholdere, fengselsbetjenter, militært personell, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere og fysioterapeuter.

– Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Organisasjonen hun leder, har nesten 100.000 medlemmer med særaldersgrenser.

Forhandlingene startet 17. oktober. Målet i den første runden er å avgjøre hvordan pensjonen til ansatte med særaldersgrense skal utformes når offentlig sektor går over til en ny pensjonsordning.

Hvilke yrkesgrupper som i fremtiden skal ha en særaldersgrense, og hvorvidt aldersgrensen skal økes, skal imidlertid ikke forhandles i denne runden, men tas i en egen prosess senere.

Lenger i arbeid
De mange ansatte med særaldersgrenser ble ikke omfattet da ny offentlig tjenestepensjon ble forhandlet fram i 2018.

Kommunenes interesseorganisasjon KS varslet tidligere denne måneden at de ønsker å fjerne særaldersgrense for flere yrkesgrupper. Også Spekter, arbeidsgiverforeningen i statlige fristilte virksomheter, ønsker det samme.

«Målet med pensjonsreformen er at flere skal stå lenger i arbeid. Dette må også gjelde for grupper som i dag har særaldersgrenser,» skrev Arbeids- og sosialdepartementet nylig i en rapport.

Les også: Innspurt i forhandlinger om særalderspensjon


Fakta om særaldersgrenser
* I enkelte yrker har de ansatte såkalte særaldersgrenser. Dette innebærer at de har plikt og rett til å pensjonere seg ved en bestemt alder.
* Ønsker man å jobbe videre etter aldersgrensen, må man søke arbeidsgiver om dette.
* I dag finnes det særaldersgrenser på henholdsvis 60, 63 og 65 år i offentlig sektor.
* Dette gjelder blant annet politifolk, sykepleiere, renholdere, fengselsbetjenter, militært personell, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere og fysioterapeuter.
* 17. oktober startet forhandlinger om ny pensjonsordning for dem med særaldersgrense. Arbeidsgiverne har varslet at de ønsker å fjerne særaldersgrensene for flere yrker. Det diskuteres også om man skal heve aldersgrensene.
* Forhandlingsfristen var satt til 31. oktober, men torsdag kom beskjeden om at fristen er skjøvet til februar 2020.