YS, LO, Unio, Akademikerne, NHO, Virke og KS ber alle om å bli med på Arbeidslivet klimauke, Hensikten er å skape økt oppmerksomhet, engasjement og godt samarbeid om grønne arbeidsplasser.

Erik Kollerud, leder i Parats hovedorganisasjon YS, håper på stor oppslutning om klimauken.
Mange engasjerer seg sterkt i klima og miljø. Kampanjen «Arbeidslivets klimauke» er en dugnad for å omsette dette engasjementet til konkrete tiltak. Vi ønsker at så mange som mulig blir med, oppfordrer Erik Kollerud. 
2019 var året da klimasaken fikk bredere gjennomslag enn noensinne. Vi har sett hvordan barn og unges engasjement har økt i styrke. De forventer at vi voksne tar ansvar, sier han.  

Kollerud påpeker at den norske modellen er tuftet på felles ansvar. 
Arbeidslivet og samarbeidet mellom partene er et viktig verktøy for å omstille norske virksomheter og få ned utslippene. Arbeidslivets klimauke handler om å skape oppmerksomhet om hvordan vi kan gjøre dette, hver dag, hele året, poengterer YS-lederen. 

Under Arbeidslivets klimauke viser YS frem gode eksempler på verdien av miljø- og klimaarbeid fra tillitsvalgte i YS-forbundene og virksomhetene de jobber i. Ledere, ansatte og tillitsvalgte skal bli inspirert til å snakke om hvordan vi kan redusere bruken av energi, kjøpe miljømerkede produkter, endre transportmetoder eller innføre et miljøledelsessystem. 

I Oslo starter Arbeidslivets klimauke med frokostmøte på Kulturhuset 3. februar kl  08.30 til 10.00.