Parats medlemmer på HUK-området  jobber blant annet ved høyskoler, museer, stiftelser, forbund, sykehus og rehabiliteringssentre. 

Parat forhandler sammen med YS-organisasjonene Delta, Negotia, Stafo og Skolelederforbundet. 
– YS-delegasjonens mål er et resultat tilsvarende tariffoppgjørene i kommunene, staten og Spekter. Dette vil sikre at våre medlemmer på HUK-området får en rettmessig del av verdiskapningen i samfunnet, og et riktig lønnsnivå, sier forhandler Victoria Krefting Rynning i Parat.

Forhandlingene gjennomføres torsdag 20. og fredag 21. juni 2019.

Fakta:
Avtalene på HUK-området:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Parat ikke part)
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter