Bakgrunnen for tvisten var at redningsmenn i Bristow Norway ikke ville godta å bli pålagt og jobbe på fridager. Parat tok opp spørsmålet med Luftfartstilsynet, som altså konkluderer med at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeid på fridager etter at arbeidsplanen er fastsatt.

Dette er en seier for våre medlemmer i Bristow Norway, sier Thore Selstad Halvorsen i Parats forhandlingsavdeling.

"Arbeidsgivers styringsrett til å beordre arbeid på fridager begrenses etter vår oppfatning av bestemmelsen i BSL D 2-4, § 6 annet ledd", skriver tilsynet i et brev til Parat. Forskriften det vises til, er "Forskrift 30. desember 2004 nr. 1817 om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer".

"Forskriften inneholder regler om arbeidstiden som etter vårt syn trer istedenfor reglene om arbeidstid i arbeidsmiljølovens kapittel 10", mener Luftfartstilsynet. Kapittel 10 i arbeidsmiljøloven fastslår at reglene om arbeidstid ikke gjelder for besetningsmedlemmer.

"Vi kan ikke se at det foreligger et alminnelig avtalemessig grunnlag for å fravike utgangspunktet om at arbeid ikke kan pålegges på fridag. Vi faller derfor tilbake på at arbeid på fridag kun kan skje etter individuelt samtykke fra besetningsmedlemmet, etter at arbeidsplanen er fastsatt", skriver Luftfartstilsynet i sin redegjørelse.

Les hele brevet fra Luftfartstilsynet her