Anneli Nyberg ble konstituert som nestleder i Parat, da Unn Kristin Olsen overtok som leder som følge av at Vegard Einan ble statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet.
– Jeg har vært heldig å få prøve med som nestleder i to og et halvt år, og i store deler av den perioden har Unn Kristin Olsen og jeg ledet Parat i en krise. Det hadde derfor vært fint å få lov til å være med å lede organisasjonen under mer normale forhold,  og jeg håper derfor å bli valgt på landsmøtet og gå inn i en ny landsmøteperiode på tre år, sier Anneli Nyberg. 

Hun legger ikke skjul på at hun har mottatt flere henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som ønsker at hun skal fortsette som nestleder.
– Jeg har hatt en krevende men veldig lærerik og spennende tid som konstituert nestleder. Erfaringene fra denne tiden har gitt mersmak og jeg ønsker veldig gjerne å fortsette. Jeg mener at jeg fortsatt har mye å bidra med og at jeg sammen med resten av organisasjonen kan være med på å styrke og utvikle Parat, sier Nyberg.

Valgkomiteen har foreslått Jan Levi Skogvang som nestleder i Parat.  I en kommentar sier han at han har respekt for at Anneli Nyberg ønsker å stille.
– Men samtidig er jeg glad og takknemlig for en enstemmig innstilling fra valgkomiteen, og at det ikke er valgkomiteen som legger opp til dette. Det blir selvfølgelig opp til landsmøtet å avgjøre hvem som skal bli nestleder i Parat, sier Jan Levi Skogvang.