Foreningen ble stiftet i 1981 og hadde eksistert i 40 år i 2021, men på grunn av pandemi og restriksjoner ble 40-årsjubileumet markert først nå. 42-åringen holdt med andre ord 40-årslag i Bodø.

Leder i Widerøes kabinforening, Sisssel Vian, er stolt av foreningen og hva den har utrettet siden oppstarten i oktober 1981.
– Det er viktig å være organisert og å bidra inn i fellesskapet, og tillitsvalgte har gjort og gjør en utrettelig jobb for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i en konkurranseutsatt bransje, sier hun.

Matpauser, uniformstillegg og stadig kamp

Widerøe fikk sine første kabinansatte da de kjøpte sine første Dash 7-fly i 1981. De første årene var det bare kvinnelige kabinansatte. Det var disse kvinnene som dannet Widerøes Kabinforening i oktober 1981.

De første forhandlingene var med daværende Norsk Arbeidergiverforening, som vi dag kjenner som NHO (Næringslivets Hovedorgansisasjon).
– De første forhandlingene la et godt grunnlag for den kollektivavtalen Widerøes kabinforening har i dag, sier Vian.

Hun peker blant annet på hvordan de tillitsvalgte kjempet frem, blant annet gjennom streik, normale matpauser ved bordet, altså ute av flyene. Dette står fremdeles i kollektivavtalen den dag i dag. Widerøes kabinforening fikk også på plass uniformstillegg slik at utgifter til sko, støvletter og strømper brukt i tjeneste ble dekket i tillegg til en funksjonell uniform.

La et godt grunnlag for fremtiden

– Det ble gjort en god jobb som la grunnlaget for starten på gode lønns- og arbeidsvilkår i Widerøe. Disse vilkårene har tillitsvalgte i alle år senere bygget kollektivavtalen rundt. Flere gode er kommet inn som er med på å gjøre arbeidshverdagen for kabinansatte bedre og bedre, men luftfartsbransjen er tøff og vilkårene er konkurranseutsatt, sier Vian.

Widerøe kabinforening har høy organisasjonsgrad blant de kabinansatte i Widerøe. Vian er glad for alt arbeidet kabinforeningen har gjort – og fremover skal gjøre.
– Jeg er både stolt av og glad for å få være en bidragsyter i Widerøes Flyveselskap, sier hun.