Leder: 
Sissel Vian fra Widerøe Kabinforening
Sissel.Vian@wideroe.no 
412 73 904

Nestleder: 

Martinus Røkkum, SAS Norge Kabinforening
marti-ro@online.no 
922 48 015

Sekretær: 
Trude Mathisen, Norwegian Kabinforening
trude_mathisen@hotmail.com
917 98 910

Styremedlem: 
Thorbjørn Meland, Sunclass Kabinforening 
thorbjorn.meland@gmail.com
928 12 100