Leder: 
Sissel Vian
Sissel.Vian@wideroe.no 
412 73 904

Telefon til Parat:  +47 482 10 100

Organisasjonsnummer Parat: 971 48 0270

Besøksadresse Parat:
Lakkegata 19-23, 2 etg, Oslo

Postadresse Parat:
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

For pressen 

Her finner du Parat: