Les

Kontakt
Sentralbord: 21 01 36 00
Mobil: 412 73 904

Besøksadresse
Parat kabinforbund
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Om Parat kabinforbund

Parat kabinforbund er en
moderne, robust og
slagkraftig bransjeorganisasjon.