Dagen retter søkelyset mot vold som et globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer – også i arbeidslivet. Hele en av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet, og i store deler av verden jobber kvinner i yrker og bransjer som gjør dem spesielt utsatt for vold.

Viktig å synliggjøre
Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, mener det er uhyre viktig å synliggjøre problemet, og å løfte det opp og frem i søkelyset.
– Dagen retter oppmerksomheten mot et problem som er lite synliggjort, og som ofte er vanskelig å gripe fatt i. Vold mot kvinner er dessverre et utbredt fenomen, som kun ble forsterket gjennom pandemien da mange var mer hjemme, og vold da dessverre gikk mer under radaren. Vi må snakke om det, synliggjøre det, og rette søkelyset mot voldsbruk mot kvinner. Vi har alle et ansvar, både menn og kvinner, for å debattere, løfte dette opp og frem, og spørre venner og kolleger om de har det bra, sier Nyberg.

Hun forteller at vold mot kvinner også medfører store kostnader for arbeidslivet.
– Vi har grunn til å tro at en del av kvinners sykefravær skyldes vold i nære relasjoner, eller trakassering på arbeidsplassen. Dette har dermed ikke bare personlige konsekvenser for dem som rammes, men også samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Nyberg.

Vil bidra til åpenhet
Parats nestleder forteller at Parat har et kontinuerlig mål om å bidra til åpenhet rundt temaet.
– Vi bidrar til å snakke om dette, være åpne, og vi oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å engasjere seg. Vær et medmenneske og ta kontakt dersom du mistenker at noen har opplevd vold eller trusler. Tillitsvalgte kan ofte være en trygg havn for medlemmer eller andre som trenger hjelp. Dersom du som tillitsvalgt eller medlem er usikker på hvordan du skal agere i en slik situasjon, er Parat alltid her for å hjelpe, sier Nyberg.

ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering ble vedtatt i 2019, og er særlig viktig for kvinner. Konvensjonen anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert trakassering. Det er den første, internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Hurdalsplattformen, (som er det politiske grunnlaget for Ap/Sp-regjeringen), inneholder følgende punkt: “Styrke arbeidet mot seksuell trakassering, blant annet ved å ratifisere ILO-konvensjon 190 og ved å få arbeid mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven.”
– Parat forventer at den nye regjeringen handler på dette, avslutter Nyberg.