Leder i LO, Hans Christian Gabrielsen, slo tidlig i debatten fast at det norske arbeidslivet begynner å bli rufsete i kantene – og minnet om at et seriøst og velorganisert arbeidsliv har vært en bærebjelke for den norske modellen.

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sier til Parat24 at NHO er veldig opptatt av å ha et seriøst arbeidsliv.
– I dag har vi Oslomodellen, Skiensmodellen og Telemarksmodellen – om vi nå i fellesskap kan lage en modell som er ensartet for hele Norge så tror vi det vil være bra for alle parter, sier han.

Almlid sier han tror en slik felles modell vil gjøre det enklere både for industrien, for arbeidstakere, arbeidsgivere, innkjøpere og beslutningstakere.
– Jeg vil ikke si noe om hvilke elementer som bør være med i en slik modell, det er noe partene må snakke om. Men det vil vel ikke være unaturlig å se for seg eksempelvis en lærlingeklausul, er noe som kan være endel av et slikt rammeverk, sier han.

Leder i LO, Hans Christian Gabrielsen, sier utspillet fra NHO kom overraskende på han, men at LO er positiv til invitasjonen.
– Vi har sett hvilke positive effekter denne type seriøsitetsmodeller kan ha. Det er utviklet modeller med ulike seriøsitetsbestemmelser en rekke steder i landet, det har vært en styrke for det seriøse arbeidslivet, sier han.

– Når NHO nå inviterer til samtaler om en modell som kan utvikles på nasjonalt nivå, er det selvsagt et arbeid vi ønsker velkommen – og som vi vil delta i, sier Gabrielsen.