Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, er ifølge Nyberg FNs luftfartsorganisasjon, som i likhet med ITF jobber mye med sikkerhet for kabinansatte.
– ITF er en naturlig samarbeidspartner for utvikling av nytt regelverk og retningslinjer for håndtering mistanke om trafficking av mennesker ombord i fly. Et annet område det jobbes med er minimum antall kabinansatte på ulike flytyper, sier Nyberg

Krav til myndigheter og flyselskap
Hun sier ICAO også presentere deres planer for den kommende 3-års perioden.
– Det vil bli fremsatt krav til kvalifikasjoner og kompetanse for personer myndighetene i de enkelte land benytter til inspeksjon av kabin og det vil bli satt tilsvarende krav til kvalifikasjoner til flyselskapenes ledelse med ansvar for kabinansatte, sier Nyberg.

En annen utfordring som er diskutert i Montreal er undersøkelser som viser at antallet passasjer som opptrer forstyrrende eller voldelig øker.
– Som kabinansatt er man ofte i en utsatt situasjon. ITF inviterer både myndigheter, flyselskap og regulerende organisasjoner som ICAO, til å finne løsninger som sikrer ansatte og passasjerer på en bedre måte for fremtiden, sier Nyberg.