Ordningen med særaldersgrense og særalderspensjon gjelder for personer som jobber i yrker som er så belastende, eller i yrker hvor man av sikkerhetshensyn, må pensjonere seg før vanlig pensjonsalder. Partene forhandler nå om en ny ordning.

Det er YS, LO, Unio og Akademikerne, Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter som utgjør partene.

Bakgrunnen for forhandlingene er den nye tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Et sentralt element i denne ordningen, er at ansatte skal jobbe lenger – da det også vil gi en bedre pensjonsuttelling. Ansatte i yrker med særaldersgrense, har ofte ikke denne muligheten – og systemet må endres for å fange opp dette.

Det er ventet at forhandlingene avsluttes torsdag.