Ingen av de 53 000 ansatte i Oslo kommune permitteres, selv om store deler av tjenestene er stengt.
– Oslo kommune har ingen planer om å permittere ansatte. Permitteringer vil i utgangspunktet kun flytte utgifter fra kommunen til staten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Alle ansatte skal som hovedregel ha hjemmekontor med mindre de har en samfunnskritisk rolle. Samtidig må de ansatte i kommunen være forberedt på å bli brukt på områder der behovene er størst. 
– Vi har tett dialog med de tillitsvalgte, og rokerer på ansatte for å sikre at vi utnytter kompetanse og kapasitet i kommunen best mulig, sier Johansen.

Ettersom staten ikke kan bli truet av eller gå konkurs, vil ingen statlige ansatte bli permittert. Det forteller Parats spesialrådgiver i stat, Odd Jenvin-Steinsvåg. 
– Parat får i disse dager mange henvendelser fra medlemmer som frykter permitteringer. Det er viktig å understreke at reglene for permitteringer ikke gjelder for ansatte i staten, sier han. 


Ifølge Jenvin-Steinsvåg kan statsansatte likevel sies opp, men kun dersom oppgaver faller bort eller andre, også økonomiske, forhold slår inn. 
– En ansatt kan derimot ikke sies opp dersom arbeidsgiver kan tilby en annen passende stilling i virksomheten, forklarer spesialrådgiveren. 

Jenvin-Steinsvåg og Parat
oppfordrer likevel hver enkelt til å være fleksible til endringer i den pågående krisen. 
– Vi mener at de tiltakene som blir iverksatt for å støtte opp om og sørge for en funksjonell førstelinje må ha første prioritet, sier han.