Det kommer fram i selve høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet, som ble ble sendt ut torsdag. 

Forslaget gjelder både farmasøyter som er ansatt i apotek og i kommune. Dersom forslaget innføres, vil det imidlertid først bare gjelde som er ansatt i kommunene, ifølge Dagens medisin.

Farmasiforbundet i Parat har flere ganger tatt til orde for at apotekene bør tas i bruk for å avlaste kommunehelsetjenesten i vaksinasjonsarbeidet. Det samme har både Apotekforeningen og Norges farmaceutiske forening.

"For farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet foreslås det at rekvireringsretten trer i kraft i forbindelse med fastsettelse av forskriftsendringen," heter det i høringnotatet.

"Basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner de neste ukene, og hensyntatt de gjeldende prioriteringskriteriene, vurderer departementet det slik at det ikke er behov for eller hensiktsmessig å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 på det nåværende tidspunkt."

For farmasøyter som arbeider i sykehusapotek og apotekfarmasøyter er forslaget at rekvireringsrett eventuelt skal tre i kraft senere, ut fra tilgang til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19.

"Høringsinstansene bes om å gi innspill knyttet til behovet for at apotekfarmasøytene gis slik rekvireringsrett, samt hvor lang tid kommunene og apotekene trenger for å klargjøre for slik bruk av apotekfarmasøytene i vaksinasjonsprogrammet", heter det i notatet.

Farmasiforbundet/Parat er en av aktørene som er invitert til å svare på høringen. Høringsfristen er 25. februar.

Les også: Åpner for koronavaksine på apotek