Parat har ikke mulighet til å beregne pensjonen for det enkelte medlem, men du kan beregne hva du får i pensjon på NAVs hjemmeside

Jobber du i staten, kan du få regnet ut pensjonen din på Statens pensjonskasses kalkulator

Jobber du i privat sektor? Les mer på norskpensjon.no