Hovedstyret har satt ned et utvalg som innen 1. mai skal levere første utkast til nytt arbeidslivs- og samfunnspolitisk program. Utvalgsarbeidet skal ledes av forbundsleder Unn Kristin Olsen.
– Forslaget vil bli sendt ut på bred organisasjonspolitisk behandling. Men dersom du har forslag på politikkområder vi bør se på, kan du allerede nå sende der inn sier Olsen. 

Med seg i utvalget som skal jobbe med programmet har Olsen Hajo Schmidt-Horix, Norad, Linda Ivarsen, Travel Retail Norge, Ragnhild Negård, NAV og Amandus Amadeus Syed-Bøe, Hundremeterskogen barnehage. Fra administrasjonen deltar Kjell Morten Aune og Arve Sigmundstad.

Unn Kristin Olsen understreker at selv om Parat er partipolitisk uavhengig, er Parat en viktig politisk aktør.  Olsen mener at ringvirkningene av koronapandemien blir viktig i arbeidet med nytt politisk program. Det grønne skiftet, og etablering av nye klimavennlige arbeidsplasser blir også viktige politiske saker. Men også hvordan vi jobber fremover blir det viktig å se på. 
– Alt tyder på at vi også vil jobbe mye hjemmefra også etter pandemien. Det skaper problemstillinger vi må diskutere, som arbeidstid, skille mellom arbeidstid og fritid, og hvordan en sikrer arbeidsmiljøet både fysisk og psykososialt, sier Olsen.

Det er landsmøtet som avholdes i november som skal vedta nytt arbeidsliv- og samfunnspolitisk program for neste landsmøteperiode. Forslaget vil bli sendt ut på høring og vil også bli behandlet på regionmøtene.

Har du forslag til politikkområder utvalget bør se på kan de sendes til program@parat.com

Parats arbeidsliv -og samfunnspolitisk program 2018 - 2021