Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen 16. november 2021.
Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan unntaksvis tildeles flere. Prisen består av en kunstglassbolle, samt en reisegavesjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige. 

I 2020 mottok Agathe Osland Hellesen, hovedtillitsvalgt i NAV, prisen.

Prisen, årets tillitsvalgt, henger høyt, og i arbeidet med å vurdere hvem som fortjener prisen skal det ifølge statuttene legges vekt på at kandidaten:
* har vist fremragende forståelse og utøvelse av tillitsvalgtrollen 
* er høyt respektert av medlemmer, arbeidsgiver og av andre organisasjoner 
* har bidratt til god omtale av Parat 
* har deltatt i, og ivaretatt medlemmenes interesser, i krevende situasjoner 
* har gjort en fremragende innsats for Parat lokalt, regionalt og sentralt gjennom mange år 

Det er arbeidsutvalget som vurderer innsendte kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@parat.com, senest 1.november 2021.