Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan unntaksvis tildeles flere. Prisen skal gis til en tillitsvalgt som har gjort en spesiell innsats, eller som har utmerket seg på en annen måte. Prisen består av en kunstglassbolle, samt en reisegaveskjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige.  

I 2019 mottok Solfrid Rong i Den norske kirke prisen.

Det er Arbeidsutvalget som vurderer innsendte kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@parat.com, innen 14. februar 2020.