All behandling av barn, bortsett fra tannregulering, er gratis. Den lokale offentlige tannklinikken kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, må du spørre helsesykepleier eller kontakte tannklinikken.

Har du spørsmål om dekning av tannregulering, kan du lese mer her. 

Har du dårlig råd, og sliter med å kunne betale for en tannregulering, kan du søke NAV om støtte. Finn din tannklinikk på nettsidene til din region/fylkeskommune. 

Tannbehandling for ungdom (19-20 år)
Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du har rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født. 

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i den automatiske frikortordningen for egenandelstak.

Denne rettigheten du har som 19- og 20-åring, avhenger av at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling.

Det er den offentlige tannklinikken der du bor eller oppholder deg som skal utføre og betale for tannbehandling.  Vær obs på at du ikke nødvendigvis blir kalt inn til undersøkelse. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen hvor du bor eller oppholder deg, og du kan selv ta kontakt for time. 

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling.

Tannbehandling for voksne
Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen eller tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo er sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no).
* leppe-kjeve-ganespalte
* svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
* infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
* sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
* periodontitt (tannkjøttsykdom)
* tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
* bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
* patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
* hyposalivasjon (munntørrhet)
* allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
* tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
* tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
* sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
* helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)
* Godkjente egenandeler i forbindelse med sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve og behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt). 

Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo. Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt.

Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dersom de ikke har slik avtale, men vurderer at du fyller vilkårene for å få refundert utgifter fra Helfo, skal de fylle ut «Skjema for tannbehandling § 5−6 og § 5-6a (05-06.20)». Dette skjemaet legger du ved søknaden til Helfo dersom du søker om refusjon. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 6 måneder fra den enkelte behandlingen. 

Lurer du på hva tannlegen koster? Sjekk og sammenlign prisene på nettportalen til Forbrukerrådet

Her kan du lese mer om dekning av utgifter til tannbehandling i EU/EØS.

Tannbehandling for eldre
De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. 

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. 

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede
For psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon er tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis i den offentlige tannhelsetjenesten.

For ytterligere informasjon om rettigheter til andre pasientgrupper, se HER.