Tirsdag 3. september blir det frokostmøte om vann og beredskap i YS-huset på Grønland i Oslo. Frokostmøtet ser du også direkte her på Parat24 fra klokka 08.30.

Vannkrise i Oslo vil raskt få store konsekvenser ikke bare for private husholdninger, men også barnehager, skoler, sykehus, hoteller og bedrifter. Etter kort tid vil det kunne være behov for å evakuere store deler av befolkningen i Oslo. Det foreligger beredskapsplaner, men det vil kunne ta tid før du får hjelp.

Hva kan du selv gjøre for å være forberedt på en slik hendelse?

Svarene får du tirsdag morgen av Kathrine Sæverud Hauge, prosjektleder i beredskapsetaten i Oslo kommune og Hanne Guro Garder, daglig leder Norsk TotalforsvarsForum.

Arrangementet er åpent for alle, og det serveres enkel frokost.