Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6 G fra dag tre, til og med dag 20.

 – Deretter har du som permittert krav på dagpenger, sier Kambestad. Han legger til at dagpengesatsen nå er forhøyet, slik at du får 80 prosent av lønn opptil 3 G, og 62,4 prosent av lønn mellom 3 G og 6 G. 


Parat-advokaten påpeker at permittering som ble iverksatt før 20. mars, fryses antallet avviklede lønnspliktdager som arbeidsgiver har utbetalt permitteringslønn for, fra og med 20. mars 2020.
– Arbeidsgiver vil da i praksis ha oppfylt sin lønnsplikt og du vil gå over på lønnsutbetalinger fra NAV, sier Kambestad, og viser til punktet over.

Kambestad understreker at det er viktig å være over at dersom du har en 100 prosent stilling, men bare blir delvis permittert, så har arbeidsgiver lønnsplikt til lønnen som tilsvarer to hele dagers lønn. Er du 50 prosent permittert, vil arbeidsgiver med andre ord ha lønnsplikt i fire dager. 

Parat-advokaten understreker at statens lønnsgaranti i 18 dager imidlertid regnes som 18 kalenderdager, uavhengig av permitteringsgraden.

– Ytelsen gis fem dager i uka, mandag til fredag. Det samme gjelder deltidsansatte. Det betyr at en deltidsansatt som jobber to dager per uke, får ytelsen i 18 kalenderdager, fem dager i uken, sier Kambestad.