Skrove Falch fremholdt i sitt innlegg at vi i fjor opplevde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,4 prosent. Samtidig så vi den høyeste reallønnsveksten siden 2013. Likevel går, ifølge YS' sjefsøkonom, produktivitetsveksten ned.
– Vi klarer ikke lenger å øke produktiviteten vår på samme nivå som vi har gjort de siste 100 årene, sier hun.

Skrove Falch mener likevel 2020 blir et godt økonomisk år, med realistiske sjanser for reallønnsøkning også i årets oppgjør. Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, er enig.
– Det er gode grunner til å kreve reallønnsvekst i dette oppgjøret, grunnet den økonomiske situasjonen, sier hun.

I tillegg til reallønn ønsker forhandlingssjefen at kompetanseutvikling skal være et sentralt element i tariffkravene i årets oppgjør.
– Vi er inne i omskiftelige tider, med digitalisering og robotisering. Det er viktigere enn noen gang å tilrettelegge slik at alle ansatte får mulighet til å tilegne seg ny kompetanse. Virksomhetene må kartlegge fremtidig kompetansebehov, definere kompetansegapet og utarbeide en plan for å bygge kunnskap hos sine ansatte, sier Svendsen.

Også likestilling vil stå som et sentralt krav. – Alle arbeidsgivere har en plikt til å jobbe planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi vil fremme krav til et godt samarbeid om likestilling i bedriftene, sier forhandlingssjefen.

Hun minner også om viktigheten av organisering, tariffoppgjør og tariffavtaler.
– Istedenfor at det er markedet som bestemmer hvor mye folk skal tjene, er det med en høy organiseringsgrad fagbevegelsen og de ansatte som legger føringene. Samtidig sørger vi for inntektsutjevning ved at grupper som har blitt hengende etter over tid får ekstra tillegg, påpeker Svendsen.