På arbeidstakersiden er YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne. 

Partene er enige om å forlenge avtalen på nåværende tidspunkt. Forhandlingene ble ikke igangsatt, og nøyaktig dato for nye forhandlinger er ennå ikke fastsatt.