Hovedavtalen inneholder grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, bestemmelser om medbestemmelse og samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, rettigheter og plikter. Hovedavtale er altså den overordnede avtalen, som danner grunnlaget for tariffavtalene i de ulike virksomhetene.

– Hovedavtalen fastslår at et velorganisert arbeidsliv er en styrke for arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner og for samfunnet som helhet, og at YS og NHO må ha bred oppslutning dersom de skal fylle sine roller, sier Nyberg.

Netleder i Parat Anneli Nyberg representerer Parat i YS' forhandlingsdelegasjon sammen med Parat Media-leder Liz Ovesen, spesialrådgiver Kjell Morten Aune og forhandlingssjef Turid Svendsen.
– Hovedavtalen er de små skrittenes avtale, det er ingen store omveltende endringer. Men vi ønsker å trygge det organiserte arbeidslivet, og det må vi gjøre i hovedavtalen. Så vi har krav om å sikre et godt samarbeid og god informasjon mellom
partene i arbeidslivet, sier Nyberg til Parat24.
 
Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for bedrifter i Virke-området gjennomføres 30. november og 1. desember. 

Se intervju med Anneli Nyberg her: