Gabrielli, som er tidligere Parat-tillitsvalgt i UNICEF, leder nå FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norway. Nettverket har 14 000 medlemmer i 160 land, og alle forplikter seg til FNs ti prinsipper for ansvarlige næringsliv.
– Men kun 350 bedrifter i Norge er med. Her har vi mye å gå på, sier Gabrielli.

Under Parat-konferansen vektla han hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet.
– Dette innebærer en grønnere økonomi, økt digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer globalisert økonomi, sier han.

Gabrielli påpekte hvor utrolig mange muligheter det finnes for å nå disse målene i vårt langstrakte land.
– Vi vil miste halvparten av de 220 000 arbeidsplassene i olje og gass innen 2030. Hva skal vi erstatte disse med? Jo, fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne jobber. Utvikling av fornybar energiproduksjon rundt om på småplasser i landet kan skape ringvirkninger også i andre industrier – som handel- og servicenæringen. Vi må se på dette som en fantastisk mulighet til å bygge ut ikke bare grønn energi, men også andre næringer på småsteder, sier Gabrielli.