Parats valgkomite har prioritert Skogvang foran nåværende nestleder Anneli Nyberg, som ikke er innstilt til det nye hovedstyret. Valget foregår på Parats landsmøte i november. Skogvang er glad for valgkomiteens prioritering.
– Det er hyggelig å bli innstilt, og jeg er ett hundre prosent innstilt på å gi det jeg har hvis jeg blir valgt til dette vervet, sier han.

Jan Levi Skogvang har lang fartstid som tillitsvalgt for SAS-pilotene i Parat. 
– I luftfarten har vi de siste årene opplevd store endringer som har vært utfordrende for oss. Jeg mener dette har gitt meg kompetanse som er nyttig å ta med seg inn i et slikt verv, fordi jeg tror tilsvarende utfordringer er noe også andre deler av privat sektor kan komme til å erfare, sier han til Parat24.

Parats nestleder, Anneli Nyberg, er skuffet over innstillingen. 
– Jeg har vært tydelig og klar på at jeg ønsker å fortsette som nestleder. Jeg mener jeg kan bidra til å gjøre Parat til en bedre organisasjon. Samtidig er jeg veldig glad for at Unn Kristin Olsen er innstilt som leder, sier hun.

Unn Kristin Olsen, som har fungert som leder siden Vegard Einan gikk ut av vervet i 2019, er glad for å bli innstilt til ledervervet.
– Jeg er veldig glad og takknemlig for at valgkomiteen har innstilt meg som leder i Parat. Jeg ser frem til å lede Parat i en mer "normal" situasjon og ikke bare lede Parat i krisetider.  Jeg skal gjøre mitt aller beste for at Parat som organisasjon beholder vår unike posisjon i arbeidslivet, og bidra til god ledelse, inkludering og utvikling, sier Unn Kristin Olsen. 

Les også: Innstilling på ny lederduo i Parat