Hanssen har vært hovedtillitsvalgt siden 2012. Men allerede ett å etter at hun ble medlem i 2Fo i 2002 ble hun valgt som tillitsvalgt. Hun ble valgt som regiontillitsvalgt i 2005.

Omorganiseringer
Hanssen forteller til Parat24 at de siste to årene har vært preget av med store omorganiseringer og organisasjonsendringer i Statens vegvesen.
– Dette har vært slitsomt for både ansatte, ledere og tillitsvalgte. Vi har mistet nær 3000 ansatte det siste året, sier Hansen. 
I følge Hanssen har 1400 gått over til fylkeskommunen på grunn av "sams vegadministrasjon". Resten har sluttet frivillig og gått over til andre statlige sektorer eller det private næringsliv.

Nye kutt
Også i 2021 ser det ut som om det blir kutt i budsjettene for Statens vegvesen, og i november skal Hanssen i møte med samferdselsministeren,
– Jeg ser frem til å få lagt frem våre bekymringer for Statens vegvesens fremtid i dette møtet, sier Hanssen.

Takker for tilliten
Jannike Hanssen takker medlemmene i Statens vegvesen for tilliten de har gitt meg ved valget.
– Jeg er motivert for to nye år, og ser frem til å finne gode løsninger for våre medlemmer. Jeg ser også frem til å fortsette det gode samarbeidet i Parats hovedstyre og i hovedsammenslutningsstyret i YS Stat, sier hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen Jannike Hanssen.