Politiets Fellesforbund sitt lokallag i Vest politidistrikt sender herved vår støtteerklæring til den pågående vekterkonflikten.
Mvh
Ørjan Hjortland / Martin Kjelby
Leder / Nestleder
Politiets Fellesforbund Vest

Finansforbundet støtter streikende vektere
– Kampen som føres for ansatte i vaktbransjen er viktig, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen. 
– De har full rett til å føre en lovlig arbeidskamp i et tariffoppgjør når de opplever at de sakker akterut i lønnsutviklingen. Fagforeningene gjør rett og slett jobben sin for å ivareta medlemmenes interesser på et område som betyr så mye, sier hun. Lykke til!  
Med vennlig hilsen
Anne Greva
Kommunikasjonssjef

Parats regionutvalg i midt støtter vekterstreiken og vekternes krav om økning av natt- og helgetillegget. Stå på videre!
Med vennlig hilsen
Morten Mørch
Leder RU Midt

YS Stat står i solidaritet med vekternes kamp for bedre lønns- og arbeidsvilkår og støtter kravene deres. Stå på – sammen er vi sterke.
Med vennlig hilsen
#jegerstatsansatt
Pål N Arnesen

Parat Media gir full støtte til vekterne som er i streik. Vi og våre medlemmer har full forståelse for at dere vil bruke deler av lønnsoppgjøret på medlemmer som bærer en stor byrde ved å jobbe natt og helg. Det er belastende for den som faktisk jobber og menneskene rundt.
Med vennlig hilsen
Liz Ovesen
Leder i Parat Media

Parats regionutvalg i sør vil med dette sende en støtteerklæring til de streikende vekterne fra regionutvalget i sør. Stå på!
Med vennlig hilsen
Ragnhild Negård
Leder RU Sør

Parat forsvar støtter de streikende i vekterbransjen. Parat forsvar ønsker å uttrykke sin fulle støtte til vekterne som er tatt ut i streik. Stå på, dere har mange bak dere. Vekterne fortjener mer enn ett klapp på skuldra. La det vises på lønnsslippen også.
Vennlig hilsen
Johan Hovde
Leder Parat forsvar

Parat Media-klubben i Cappelen Damm støtter vekterne og håper de får gjennomslag får kravene sine.
Med vennlig hilsen
Parat Media-klubben i Cappelen Damm ved Klubbstyret

Parat på Oslo Havn støtter vekterne og transportarbeiderne✊🏼
Mvh. Knut F. Olsen
Tillitsvalgt 

Parat Kabinforbund (PKF)
Til alle kjempende vektere!
Dere skal vite at vi heier på dere i denne tøffe tiden dere står i. Stå på og ikke gi opp!
Hold ut – hold av – hold om og hold rundt hverandre
🌸
Med vennlig hilsen 
Sissel Vian
Leder Widerøe Kabinforening WKF og Leder Parat Kabinforbund PKF

Asko øst ønsker å uttrykke vår støtte til de streikende vekterne. – Det er ikke til å forstå at man ikke kan bli enige innenfor rammene av frontfaget og samtidig kunne anerkjenne belastningen det er å jobbe natt- og helg for bransjen – ved blant annet å øke disse satsene. Kravene om økte tillegg for natt- og helgearbeid er velbegrunnet og viktige å innfri. 
Med vennlig hilsen
Ronny Kjønsø, hovedtillitsvalgt 

Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) støtter de steikende vekterne. Vekterne utfører en viktig samfunnsoppgave og gir deg og meg trygghet. De er lavtlønnede og kravene om natt og helgevakttillegg, er ikke urimelig og er innenfor rammen av frontfaget.  
Med vennlig hilsen
Anne-Gro Årmo
Leder ThsF 

Farmasiforbundet gir full støtteerklæring til vekter-streiken, samhold gir styrke. Stå på! 
Med vennlig hilsen  
Irene Hope
Leder i Farmasiforbundet

Norges Politilederlag (NPL) vil uttrykke sin støtte til de streikende vekterne. Vi har respekt for dere oppgaver og rolle i
samfunnet, og får vår fulle støtte til kravet om å kunne påvirke hvor lønnsutviklingen skal skje. Stå på videre og lykke til.
Vennlig hilsen
Marit Ellingsen
Forbundsleder i NPL