Statsråden begynte sin redegjørelse med å beklage overfor alle som har blitt rammet av skandalen. 
– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun understreket videre at alle fakta nå skal på bordet. 
– Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie. 

Fornøyd Parat NAV-leder 
Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, er fornøyd med det hun mener var en sterk og strukturert redegjørelse. Hun er særlig glad for statsrådens mål om full åpenhet og alle kortene på bordet.
– Full åpenhet vil tjene alle parter best. Parat NAV er glad for at både etaten, departementet og statsråden velger å ta en ærlig retning videre, der alle følgekonsekvenser bli redegjort for. Hvis ikke risikerer vi "småbomber" i tiden som kommer, og det tjener ingen, sier Hellesen.

Parat NAV-lederen mener Hauglies redegjørelse og foreslåtte videre grep er beroligende for alle berørte parter. Statsråden understrekte at det siktes mot fri rettshjelp og oppreisning til alle berørte. I tillegg vil det bli startet en internt og ekstern granskning. Granskningen skal se på saker også før 2012, som til nå er utgangspunktet for omfanget av skandalesakene. 

Store følgekonsekvenser
Hellesen er bekymret for at dette kan avsløre et ennå større omfang. 
– Følgekonsekvensene kan bli så store at man ennå ikke klarer å se ringvirkningene. Samtidig håper vi det ikke strekker seg lengre bak i tid enn 2012, som nå er utgangspunktet. Dersom dette er tilfelle vil konsekvensene naturlig nok bli enda større, sier hun.

Hauglie var klar på at saken burde ha blitt oppdaget tidligere, og at spørsmål burde ha vært reist fra flere hold. Hellesen er enig. 
– Vi i Parat NAV synes det er underlig at ikke flere spørsmålstegn har blitt satt, og at Hauglie ikke varslet riksadvokaten tidligere, forteller hun.