Det vedtok regjeringen i statsråd fredag. Tiltaket er primært rettet mot personer som var arbeidsledige eller permittert før koronakrisen slo inn. Flere av dem er i ferd med å gå ut maksperioden for dagpenger.
– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I dag kan man maksimalt få dagpenger i 104 uker, dersom man har tjent over 2G. Ifølge Nav vil i underkant av 4.500 personer gå ut sin maksimale dagpengeperiode før 30. juni.

For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for dem som var permittert før 1. mars 2020.
– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier Isaksen. (©NTB)

(Oppdatert 27.03.20)