Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) i Parat forhandler med Virke på arbeidsgiversiden. Leder i ThsF, Anne-Gro Årmo, forteller at kravet som er overlevert til Virke er nøkternt sett i forhold til tidligere oppgjør.
– Men vi vil selvfølgelig kjempe for at tannhelsesekretærene skal få sin del av verdiskapningen. Selv om også vår bransje har opplevd permitteringer er det mange tannklinikker som nå er oppe og går for fullt, sier hun.

Det økonomiske kravet er ifølge Årmo i tråd med rammen fra frontfaget, på 1,7 prosent.
– Vi holder oss innenfor den økonomiske rammen som er satt, sier ThsF-lederen.