Forhandlingsleder i Parat, Kjell Morten Aune, forteller at Parats krav er i tråd med frontfaget og NHOs forhandlingsfullmakt, og at målet er å modernisere avtalen.
– Vi skal få på plass variable tillegg som er mer realistiske og rettferdige i forhold til lønnsnivået, sier han.

Ifølge Aune ønsker man også å få inn arbeidstidsbestemmelser knyttet til medleverturnus.
– Veldig mange på avtalen jobber med medlever. Her har vi kun forskriften å gå etter i dag, så her er målet å få arbeidstidsbestemmelse på medlever og dermed vår rettmessige del av verdiskapningen, sier Parats forhandlingsleder.

I tillegg krever man et generelt lønnstillegg til alle medlemmer.