Leder i Tannhelsesekretærenes  Forbund (ThsF), Anne-Gro Årmo, og Parats fohandler Bjørn Are Sæther deltar i YS forhandlingsdelegasjon.

Dempede forventninger
På grunn av smittevernsituasjonen og frontfagets lavere ramme råder det dempede forventningene til hva som er realistisk å oppnå i årets kommuneoppgjør.
– Vi jobber selvsagt for å få en reallønnsvekst for våre medlemmer, sa Sæther til Parat24 da forhandlingene startet 4. september. I tillegg er hovedprioriteringene fra Parat som  lønnet kompetanseutvikling og styrket rett til heltid.

Ifølge Sæther er det fortsatt et stykke vei å gå for kommuneansatte å få dekket livsopphold ved lovfestet permisjon for å økt kompetanseutvikling.
– Lovverket ligger der, men å få inntekt under utdanningen er utfordringen – i hviken grad arbeidsgiver skal bidra til livsopphold for ansatte som tar kompetanseutvikling. Slik det er nå, er de avhengig av å finansiere alt selv, sier Sæther.