Samtidig som ILO markerer sitt 100 års jubileum, vedtok ILO kongressen en ny konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den nye konvensjonen inkluderer bekjempelse av vold og trakassering i nære relasjoner.

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet, og jobber med å sikre arbeidernes rettigheter over hele verden. ILO består av myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner fra 187 medlemsland.

Med en tre-partsstruktur bestående av arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemsstatenes myndigheter er ILO en unik konstruksjon i FN systemet.

Norsk og nordisk fagbevegelse har vært svært tydelige i sin støtte og arbeid for en ILO-standard mot vold og trakassering i arbeidslivet – noe også landsmøtet i Parat stadfestet gjennom et eget vedtak høsten 2018.
Sommeren 2018 startet forhandlingene om en ILO-konvensjon for å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet. I to uker har representanter fra de ulike medlemslandene vært samlet for å sluttforhandle konvensjonen som nå altså er endelig vedtatt.

Les mer: Forventer enighet om kjønnsbasert vold

Liz Helgesen i Unio er koordinator for arbeidstakersiden i de nordiske landene, og sa tidligere til Parat24 at hun var optimistisk med tanke på at ILO skulle klare å komme til enighet om en konvensjon. Fredag kom man altså til enighet, og ILO kongressen kunne vedta konvensjonen.

Målsettingen med ILO-standarder er nasjonal implementering i tråd med nasjonal praksis. For Norge sin del vil det kunne innebære utvidet eller tilpasset arbeidsmiljøtiltak som omhandler vold og trakassering.

Les også: Parat vil ha en konvensjon om vold og seksuell trakassering