I trekksentralen får man mulighet til å:
Registrere kontingenttrekket eller lese inn trekklistefil (gitte typer filer)
Se en oversikt over leverte trekklister og eventuelt trekklister som ikke er levert
Se en oversikt over registrerte innbetalinger av trukket kontingent
Se fakturainformasjon som KIDnummer
Se trekkmeldinger – meldinger om start og stopp av trekk

Les også: Kontingent - Hva koster det?

I tillegg til Parat er det flere andre forbund man kan rapportere for gjennom samme innlogging i trekksentralen. Som lønnsmedarbeider kan det dermed bli færre ulike løsninger å forholde seg til.

Slik får du tilgang til Trekksentralen
Send følgende informasjon til trekklister@parat.com:
Arbeidsgiver – den virksomhet som trekket utføres for
Organisasjonsnummer
Navn på kontaktperson
E-postadresse til kontaktperson
Mobiltelefon til kontaktperson

Det er viktig at mobilnummer og e-postadresse du oppgir kun benyttes av deg.
Når du blir registrert som kontaktperson vil du få en e-post fra Parat.

Lenke til trekksentralen her