For å kunne hente opp lista må du vite trekklistenummer og Bedrifts-ID (eller arbeidsgiver-id som det fremdeles står på en del oppgjørslister). Begge opplysningene finnes på mottatt oppgjørsliste.

Spørsmål stilles på e-post: trekklister@parat.com