Stortinget er igjen rammet av et IT-angrep. Angrepet er knyttet til sårbarheter hos Microsoft Exchange. Også flere norske virksomheter kan være rammet.
– Vi kjenner til et titalls norske virksomheter der dette sikkerhetshullet har vært utnyttet, men vi regner med at det er flere, sa avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), da NSM åpnet sin som årlige sikkerhetskonferanse torsdag morgen.

Statsminister Erna Solberg deltok også på konferansen. Hun sier pandemien, kombinert med allerede kjente sårbarheter, har gitt nye muligheter for dem som ikke har edle hensikter. 
– En rekke cyberangrep rammet norske virksomheter i 2020, og hendelsene treffer alle sektorer, sier hun.

Microsoft Exchange er en e-post, kalender og samhandlingstjeneste. Parat, med sine drøyt 40 0000 medlemmer og 70 ansatte, benytter også en rekke Microsoft-produkter, og følger nøye med på utviklingen.
– Vi har oppdatert våre servere etter anbefalinger fra Microsoft. Vår e-post ligger dessuten i Exchange Online, som ikke var berørt av dette sikkerhetshullet. Medlemmer og ansatte kan derfor være trygge på at opplysninger ikke kommer på avveie, sier Terje Wahl, IT-ansvarlig i Parat.