De sesongjusterte tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk Ledige stillinger. De store svingningene i antallet ledige stillinger siden 1. kvartal henger sammen med koronakrisen. Etter en stor nedgang i ledige stillinger i 2. kvartal jar tallet på ledige stillinger økt fra 53 600 til 63 300 i 3. kvartal.

Størst økning innen pleie- og omsorgstjenester
Flere næringer hadde en økning i antallet ledige stillinger fra 2. til 3. kvartal. Etter en stor nedgang på 700 i forrige kvartal, økte tallet på ledige stillinger innen bergverksdrift og utvinning med 400 siste kvartal. Den samme trenden gjør seg gjeldende innen transport og lagring, og varehandel.
Den største økingen i ledige stillinger er et i pleie- og omsorgstjenester. Her økte antallet ledige stillinger fra 4 600 til 7 300.