På agendaen for landsmøtet står også budsjett, gjennomgang av årsberetninger for inneværende treårsperiode og behandling av strategiplan for 2022-2024.

Landsmøtet avsluttes med valg av leder, nestleder, hovedstyre og valgkomite.

Dette er valgkomiteens innstilling:

Leder:
Bodil Røkke, Sykehusapoteket Radiumhospitalet

Nestleder:
Monika Nilsen, Apotek 1 Vestvågøy

Styremedlemmer:
Anita Sveum Nilsen, Vitusapotek Sandvika
Veronica R Sjursen, Boost apotek Spelhaugen
Hilde Mari Håvardsen, Vitusapotek Isbjørnen
Grete Kambuås, Sykehusapoteket Trondheim
Hilde Camilla Mikkelsborg, Apotek 1 City Nord

Varamedlemmer:
1. Shelly Sharma, Vitusapotek Solsiden
2. Christell Gravdal, Apotek 1 Galleriet
3. Fadia Mohammad, Sjukehusapoteket Førde
4. Ann Kristin Konterud, Boots apotek Elverum

Valgkomiteen:
Leder: Ingrid Kathrine Løkke, Boots apotek Valentinlyst
Anne Berit S Malvig, Vitusapotek Elefanten
Karen Salbu, Apotek 1 Lagunen

Vara til valgkomite:
Inger Johanne Opseth, Boots apotek Eleverum
Eva Holmen, Sykehusapoteket Bærum